บริษัท ยนตรกิจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 119 หมู่4
ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-915-1991